Ezotericuss

 

Dariusz Loga

 

Podróż w głąb siebie...

 

   Logresing® - uzdrawiające regresje

   Wypalanie węzłów karmicznych

SZKOŁA LOGRESINGU® 
Logresing® a inteligencja emocjonalna - jak ją w sobie rozwijać i wykorzystywać w pracy z Logresingiem®

19/11/2022

 

19-20.11.2022 Katowice + online

Zajęcia prowadzi: Dariusz Loga

 

                                           Jeżeli jesteś osobą, która:

                                           pragnie nauczyć się pracować metodą Logresingu® i wykorzystywać ją do własnego rozwoju bądź też pomagania innym, to zapraszam Cię do                                             uczestnictwa w zajęciach Szkoły Logresingu®, które w praktyczny sposób nauczą Cię, jak to zrobić.

                                           Trzon metody bazuje na Regresingu Leszka Żądło i jest wzbogacony i rozbudowany o techniki i metody wprowadzone i rozwijane przeze                                                       mnie przez 30 lat mojej praktyki zawodowej.

 
 
Zajęcia będą się odbywały w formie hybrydowej stacjonarno-internetowej (online).
Wszyscy, którzy pragną uzyskać dyplom i planują zostać terapeutami, muszą uczestniczyć  w zajęciach stacjonarnych, gdyż tylko w ten sposób nauczą się metody w praktyce, zaś z ajęcia online są przede wszystkim dla tych, którzy pragną w nich uczestniczyć dla własnej wiedzy i rozwoju.
 

W Szkole Logresingu® będziemy się uczyć wszelkich aspektów pracy z tą metodą, takich jak m.in. rozwijanie empatii i pracy z intuicją, zdolności jasnowidzenia, rozwiązywania problemów, współpracy z Klientem itp. Oczywiście omówię też metody wspierające Logresing®, takie jak praca z afirmacjami, medytacjami, wahadełkowanie, praca z czakramami i energiami oraz nowość – praca z różdżką światła. Poruszymy też zagadnienie łączenia metody Logresingu® z innymi technikami rozwoju.

Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób, które pragną zostać terapeutami i w przyszłości pomagać innym w rozwoju, jak i dla osób, które uzyskaną tu wiedzę i umiejętności pragną wykorzystać do własnej pracy nad sobą.

Szkoła Logresingu® obejmie cykl co najmniej 12 zajęć (z możliwością dodania kolejnych tematów). Będą się one odbywać co 2 miesiące w Katowicach, na przemian z nadal prowadzonymi przeze mnie w Bielsku-Białej zajęciami związanymi z rozwojem duchowym.

 

Warsztaty obejmują:

 • wykłady teoretyczne;
 • ćwiczenia praktyczne, w których wykorzystywane są techniki pracy z Logresingiem® oraz metodami wspierającymi Logresing®, (np. praca z afirmacjami, medytacjami, wahadełkowanie, praca z czakramami, energiami, różdżką światła itp.- w zależności od tematu danych zajęć)
 • sesje Logresingu® w parach


Tematyka niniejszych zajęć:

Inteligencja emocjonalna - to kolejna ważna umiejętność, którą będziemy rozwijać w naszej szkole Logresingu.

Wielu ludzi uważa, że emocje i uczucia to stany przeżyć i doświadczeń, które są tylko formą reakcji na określone sytuacje życiowe. W pewnych sytuacjach czujemy lęk, w innych miłość, w jeszcze innych szczęście, a w jeszcze innych rozpacz i tak dalej.

Jednak uczucia i emocje to nie tylko formy reakcji uczuciowej na określone sytuacje życiowe. Uczucia i emocje są również swoistego rodzaju źródłem mocy i motywacji.

 

Negatywny przykład:

Czy mieliście okazję widzieć na własne oczy, jak bardzo zmotywowany jest człowiek wypełniony poczuciem krzywdy i ogromną złością - chcący się zemścić? Jak bardzo motywuje go nienawiść i czyni pomysłowym w działaniu? Poczucie krzywdy, złość i nienawiść – to emocje, z których człowiek ten czerpie moc i inspiracje do swoich działań. Odczuwanie tego typu emocji utrzymuje go w ciągłej motywacji do zemsty.

Należy tu wspomnieć, że negatywne emocje dają poczucie mocy, ale jednocześnie zaślepiają i czynią człowieka krótkowzrocznym – zawężają myślenie przyczynowo-skutkowe. Wielu z nich potem, kiedy emocje opadną, mówią – po co ja to zrobiłem.

 

Pozytywny przykład:

Kiedy kochamy siebie i innych ludzi, patrzymy na świat z miłością i poddajemy się czystej miłości, to zawsze w różnych sytuacjach pojawiają się pomysły co zrobić i jak się zachować, żeby w danej sytuacji wszyscy na tym skorzystali. Czysta miłość jest bardzo mądrą wibracją i potrafi naprawdę wspaniale inspirować. Wówczas przychodzą do nas pomysły i inspiracje, na które być może nigdy nie wpadlibyśmy, gdybyśmy nie poddali się jej działaniu.

Oczywiście mówimy tutaj o prawdziwej czystej miłości, a nie o różnych wyobrażeniach, jakie ludzie o niej mają. Dlatego też warto oczyścić sobie intencje dotyczące czystej miłości (oraz innych uczuć wyższych). Warto mieć pewność, że doświadczamy prawdziwego uczucia wyższego, a nie jakiegoś kolejnego wyobrażenia, jakim nas karmiono i wmawiano, że tak się przejawia.

Ja jednak wrócę do przykładu czystej miłości. Czysta miłość to bardzo mądra wibracja, dlatego w procesach uzdrawiania duchowego poddajemy się jej działaniu. I wówczas dzieją się wspaniałe rzeczy, materializują różne wydarzenia i przychodzą do nas wspaniałe pomysły na uzdrowienie tych obszarów życia, które chcemy uzdrowić. Ludzie, którzy potrafią poddać się prowadzeniu czystej miłości, często mówią o tym, że czują jej prowadzenie i inspiracje w życiu, a materializacje wydarzeń potrafią być takie, że można odnieść wrażenie, jakby cały świat zrobił się dla nich bardzo przychylny w tym, co chcą osiągnąć.

Każde uczucie wyższe: czysta miłość, radość, szczęście itd. przejawia swoistego rodzaju mądrość, która będzie nas prowadziła, jeśli tylko poddamy się temu uczuciu wyższemu.

 

Inteligencja emocjonalna to bardzo szerokie spektrum działań i zrozumienia. Tak naprawdę powyżej opisałem tylko jedno z nich, czyli zrozumienie duchowych mocy uczuć.

Lecz inteligencja emocjonalna to też zdolność rozpoznawania swojego stanu emocjonalnego. To zrozumienie wszelkich procesów emocjonalnych, które w nas zachodzą, a także ich przyczyn i skutków. Im większa inteligencja emocjonalna, tym większa jest nasza umiejętność radzenia sobie z naszymi emocjami oraz panowania nad sobą i swoimi emocjami w różnych życiowych sytuacjach.

Inteligencja emocjonalna to również zdolność rozpoznawania stanów emocjonalnych innych ludzi oraz przyczyn i skutków tych stanów emocjonalnych. To również zdolność wpływania na stany emocjonalne innych osób i radzenia sobie z nimi.

 

Na inteligencję emocjonalną składa się wiele elementów. A ponieważ będziemy je omawiać na zajęciach, to ograniczę się tu tylko do tych najważniejszych.

Na inteligencję emocjonalną składają się:

 • Samoświadomość – czyli świadomość wszelkich procesów, w tym emocjonalnych, które w nas zachodzą
 • Samokontrola (w pozytywnym tego słowa zrozumieniu, gdyż ludzie pochodzący z toksycznych domów mogą trochę inaczej postrzegać i definiować samokontrolę) – to zdolność świadomego reagowania na bodźce zewnętrzne, kontrolowania własnych stanów emocjonalnych, radzenia sobie ze stresem, lękami i innymi napięciami. Im inteligencja emocjonalna jest bardziej rozwinięta, tym umiejętności te są na wyższym, dojrzalszym i bardziej skutecznym poziomie.
 • Zdolność kształtowania swoich emocji i uczuć w zgodzie z samym sobą, własnymi normami, zasadami i wyznawanymi wartościami.
 • Empatia – to umiejętność odczytywania stanów emocjonalnych i energetycznych swoich i innych ludzi, a także zdolność nazywania ich i zrozumienia związanych z nimi potrzeb. Ostatnie zajęcia pokazały nam, jak istotna jest empatia w naszym życiu i jakie przynosi korzyści.
 • Asertywność – to zdolność swobodnego wyrażenia swoich uczuć, emocji, poglądów, swojego zdania w taki sposób, by nie naruszać praw i granic innych osób.
 • Perswazja – to umiejętność wpływania na innych, na ich emocje i uczucia. To umiejętność wzbudzania u innych pożądanych zachowań i reakcji. Jest to ważne np. w procesie wychowywania dzieci, kiedy chcemy je nauczyć opiekuńczości i związanej z tym wrażliwości i liczenia się z uczuciami i potrzebami innych ludzi bądź zwierząt czy też umiejętności pozyskiwania innych, np. na rzecz porozumienia i wspólnych działań. To umiejętność, którą możemy też użyć np. do łagodzenia i neutralizowania konfliktów.
 • Przywództwo – nie chodzi oczywiście tutaj o chęć rządzenia, a o zdolność tworzenia wizji i motywowania innych do jej realizacji. Mówimy tutaj również o zdolności zjednywania sobie zwolenników.
 • Współpraca – czyli zdolność tworzenia więzi z innymi ludźmi, współdziałania z nimi. To umiejętność pracy w grupie, realizowania wspólnych celów, dzielenia się doświadczeniem, przyjmowania wsparcia od innych, to umiejętność zespołowego wykonywania zadań i zespołowego rozwiązywania problemów.
 • Motywacja – własne zaangażowanie – mówimy tutaj o zdolności utrzymywania w nas właściwych uczuć i emocji, które prowadzą nas do nowych celów i ułatwiają ich osiągnięcie.
 • Optymizm – czyli zdolność pozytywnego postrzegania świata i odnajdywania pozytywnych rozwiązań w każdej sytuacji, w której się znajdziemy.
 • Zdolności adaptacyjne – czyli zdolność radzenia sobie w zmieniającym się środowisku, to elastyczność w dopasowywaniu się do zmian, które zachodzą w naszym życiu i otaczającej nas rzeczywistości.
 • Sumienność – czyli zdolność przyjmowania odpowiedzialności za zadania i ich właściwe wykonanie. To umiejętność bycia odpowiedzialnym za siebie i podjęte działania. Przy wysokiej inteligencji emocjonalnej wiąże się ona również z umiejętnością czerpania satysfakcji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków.

 

Są to tylko niektóre – powszechnie znane – elementy inteligencji emocjonalnej.

Warto tutaj poruszyć również kwestię rozwoju zdolności widzenia aur oraz zdolności odczuwania i widzenia świata astralnego, mentalnego, przyczynowego itd. Powszechnie wiadomo, że umiejętności te rozwijają się wraz z postępami w rozwoju duchowym, zaś rozwój inteligencji emocjonalnej jest jednym w ważnych elementów składających się na postęp w rozwoju duchowym.

Często czynnik duchowego wzrostu inteligencji emocjonalnej jest pomijany w wielu opracowaniach na jej temat. Dzieje się tak z prostej przyczyny. Żeby poznać duchowe aspekty emocji i uczuć, trzeba po prostu solidnie rozwijać się duchowo, a nie każdy to robi. Ja wolę jednak do tematu podchodzić holistycznie – czyli całościowo rozwijać inteligencję emocjonalną w każdym jej aspekcie.

 

Poziom inteligencji emocjonalnej ma kolosalny wpływ na umiejętność tworzenia relacji z innymi ludźmi i jakości tych relacji.

Inteligencja emocjonalna odgrywa ogromne znaczenie w różnych procesach duchowych i terapeutycznych – będziemy o tym szerzej mówić na zajęciach.

 

MIEJSCE ZAJĘĆ:

 

Dla uczestników stacjonarnych:

Katowice, ul. Ligocka 5, wejście od podwórka, po schodkach, naprzeciwko apteki.

Istnieje możliwość noclegu na sali (10 zł).

Liczba miejsc jest ograniczona, proszę o wcześniejsze zapisy.

 

Dla uczestników online:

 1. Zajęcia będą prowadzone na platformie ZOOM.
 2. Zgłoszenie swojego uczestnictwa online proszę wysłać mailem na adres ezotericuss@post.pl
 3. Każdy, kto dokona wpłaty, dostanie link z zaproszeniem na warsztaty - zaproszenie przyjdzie na e-mail, z którego zostało przysłane zgłoszenie.
 4. Zaproszenia będę wysyłał najpóźniej w piątek wieczorem. Po otrzymaniu zaproszenia proszę od razu sprawdzić dostęp do pokoju, nie czekać na ostatnią chwilę, to w razie problemów będzie jeszcze czas to sprawdzić.

 

Jeśli ktoś nie dostanie zaproszenia lub będzie mieć problemy z połączeniem się, proszę kontaktować się z  Ania Giniewicz (tel. 504-018-575)


Czas zajęć: sobota – niedziela, godziny: 10.00 – 18.00

 

Plan zajęć

Sobota/niedziela:

10.00- ok. 13.30 - Wykłady/ćwiczenia

ok. 13.30-14.30 - przerwa obiadowa

ok. 14.30-18.00 - wykłady/ćwiczenia + sesje Logresingu® w parach między uczestnikami stacjonarnymi. Uczestnicy online będą mogli ew. dobrać się w pary do sesji z innymi uczestnikami online (wg własnego uznania). W sesjach online mogą uczestniczyć tylko osoby mające doświadczenie w regresjach.

 

Na warsztaty proszę wziąć karimatę (+ ew. śpiwór/koc), luźny strój oraz przybory do pisania i obuwie na zmianę

Informacje i zapisy:
Dariusz Loga, tel. 501-322-177
Anna Giniewicz tel. 504-018-575
E-mail: ezotericuss@post.pl

 

Inwestycja: 320 zł od osoby

 

W przypadku uczestnictwa stacjonarnego, płatności dokonuje się na miejscu na zajęciach. Proszę jednak wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa, gdyż liczba miejsc jest ograniczona.

 

Warunkiem uczestnictwa online jest dokonanie wpłaty w wysokości 320 zł z dopiskiem "Szkoła Logresingu 19-20.11.2022" do dnia 18.11.2022 (lub przesłanie potwierdzenia przelewu). Dane konta są podane poniżej. Link do zajęć zostanie przesłany tuż przed zajęciami każdemu, kto dokona wpłaty na konto.

 

 

Dane do przelewu:

Ezotericuss Dariusz Loga

Przelew z Polski:

mbank 92 1140 2004 0000 3502 5862 7137

Przelew z zagranicy:

Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Nr IBAN: PL92114020040000350258627137

 

 

Warunkiem koniecznym do otrzymania dyplomu i prawa do prowadzenia praktyki indywidualnej jest:

1) uczestnictwo w cyklu co najmniej 12 zajęć (ostateczną decyzję podejmuje prowadzący w zależności od wiedzy i poziomu umiejętności uczestnika) 

2) oraz pozytywne przejście weryfikacji.

 

Docelowo szkoła będzie III etapowa:

I etap – podstawowy, dla wszystkich, którzy chcą zostać terapeutą indywidualnym bądź stosować metodę dla własnej pracy nad sobą.
II etap – dla wszystkich, którzy chcą zostać terapeutą grupowym
III etap – ekspercki – dla tych, którzy pragną stać się mistrzami w fachu – indywidualne prowadzenie, pod moim okiem na moich zajęciach
 
Na razie rozpoczynamy od etapu I.

 

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem dyplomu, a nie mogą być obecne na wszystkich zajęciach, mogą je uzupełnić w następnym cyklu oraz uczestniczyć dodatkowo w zajęciach lub wczasach rozwoju duchowego, które prowadzę w innych miastach.

 

Zapraszam!

Darek Loga