19 września 2020
19-20.09.2020 Katowice Zajęcia prowadzi: Dariusz Loga
17 października 2020
Warsztaty z Regresingiem: 17-18.10.2020 Bielsko-Biała Zajęcia

MOJE WARSZTATY I WCZASY

Zapraszam na moje najbliższe warsztaty weekendowe i wczasy: 

Podróż w głąb siebie...

Ezotericuss

 

Dariusz Loga

Regresing