Ezotericuss

 

Dariusz Loga

 

Podróż w głąb siebie...

 

   Logresing® - uzdrawiające regresje

   Wypalanie węzłów karmicznych

Upadek świadomości a kreowanie bogactwa, dostatku i pomyślności w życiu

11/01/2020

Warsztaty z Regresingiem: 11-12.01.2020 Bielsko-Biała

 

Zajęcia prowadzi: Dariusz Loga

 

 

                                           Jeżeli jesteś osobą:

                                   z      * zdecydowaną na dokonanie pozytywnych zmian w swoim życiu,

                                           * rozwój na planie materialnym i duchowym,

                                           to zapraszam Cię na zajęcia, które w praktyczny sposób nauczą Cię, jak to zrobić.

 

 

Warsztaty obejmują:

  • wykłady teoretyczne;
  • ćwiczenia praktyczne, w których wykorzystywane są różne techniki pracy z podświadomością, m.in. praca z afirmacjami, medytacje, wizualizacje
  • grupowe sesje Regresingu®

 

Na zajęciach wykorzystywana jest metoda Regresingu® niehipnotycznego.

Tematyka zajęć:

 

U większości osób, które doświadczyły upadku świadomości, proces ten zapoczątkował negatywne nastawienie do materii i życia w materii. Siłą rzeczy spowodowało to również rozwój negatywnego nastawienia do bogactwa i dostatku.

Bardzo wielu ludzi (i nie dotyczy to tylko tych, którzy doświadczyli upadku świadomości) żyje w ogromnych sprzecznościach związanych z bogactwem. Z jednej strony prawie każdy twierdzi, że chciałby być bogaty, mieć dużo pieniędzy, żyć w dostatku i cieszyć się życiem na wysokim poziomie materialnym. Z drugiej jednak strony u wielu widać, że kończy się to tylko na marzeniach i pobożnych życzeniach, gdyż to, w jaki sposób ludzie Ci kreują finansową jakość swego życia pokazuje, że podświadomie (a niektórzy i świadomie) mają do bogactwa duże zastrzeżenia i duży opór przed nim. To może dotyczyć również Ciebie. Jeżeli marzysz o bogactwie, a nie doświadczasz go w swoim życiu, to znaczy, że w Twojej podświadomości istnieje szereg programów i przekonań sprzecznych z tymi marzeniami, np. że bogactwo jest złe, nieczyste, niemoralne, że tylko złodzieje są bogaci bądź że na nie z różnych względów nie zasługujesz itp., a z drugiej strony, że ubóstwo jest dobre, czyste, miłe Bogu, szlachetne. Jeżeli w to wierzysz (świadomie bądź podświadomie), to tak masz w życiu.

Uważam jednak, że energia boska nie po to stworzyła materię i całe jej nieograniczone bogactwo we wszechświecie, aby z tego nie korzystać, odmawiać sobie i potępiać. Bóg jest doskonały i w swej doskonałości nie tworzy bubli. Warto, abyś zrozumiał, że bogactwo, dostatek, dobrobyt to dary, z których masz prawo korzystać i cieszyć się nimi. Bogactwo i bycie bogatym może być dobre i słuszne. Na tym świecie każdy może być bogaty, oczywiście pod warunkiem, że rozwinie w sobie i w swoim życiu wszystko to, co niezbędne, by bogactwo do siebie przyciągać i z niego korzystać.

Kreowanie bogactwa wymaga rozwinięcia prosperującej świadomości i wszelkich związanych z nią cech i umiejętności, m.in. takich jak wysoka samoocena, bezpieczeństwo, pewność siebie, niewinność, świadomość zasługiwania na bogactwo, umiejętność naturalnego przyciągania i przyjmowania go, korzystania z niego i cieszenia się nim bez poczucia winy.

Dla mnie prosperująca świadomość to nic innego jak umiejętność przyciągnięcia do siebie wszystkiego, co jest dla mnie ważne.

Upadli świadomością muszą najpierw uzdrowić w sobie relacje z materią i zrozumieć, że materia i przebywanie w niej nie jest niczym złym i może służyć ich rozwojowi i najwyższemu dobru. Tylko wtedy, kiedy przestaną negować materię, łatwiej będzie im przyciągać materialne bogactwo. Muszą uwierzyć, że dobre życie w materii nie tylko nie będzie przeszkodą w ich rozwoju duchowym i dążeniu do Boga, ale wręcz je w tym wesprze i przyspieszy ten proces, gdyż dążenie do Boga wymaga podnoszenia wibracji we wszystkich obszarach życia, w tym również w sferze materialnej.

Kreowanie bogactwa wymaga dostrojenia się do odpowiednio wysokich wibracji dostatku oraz umiejętności utrzymywania się i funkcjonowania w nich w sposób naturalny i stały, gdyż każda wibracja, jaką emanujemy, żywo uczestniczy w procesie kreacji tego, co nas spotyka.

Kiedy upadły świadomością zaakceptuje życie w materii, polubi je, nauczy się nim cieszyć, kiedy zaakceptuje bogactwo materialne i da sobie prawo do korzystania z niego i z powrotem otworzy się na boskie prowadzenie, wtedy cudowna intuicyjna i nadświadoma energia, pełna miłości i wsparcia, znów zacznie go doskonale prowadzić przez życie. Takie prowadzenie to gwarancja pomyślności w życiu.

Pomyślność to nie jest coś, co jest zarezerwowane tylko dla wybranych. Każdy, kto się otworzy na boskie prowadzenie, najwyższe dobro i życzy sobie jak najlepiej, przyczynia się do wykreowania pomyślności w swoim życiu. Każdy z Was może żyć bogato i pomyślnie oraz skutecznie realizować wszystkie swoje cele i marzenia, czego Wam z całego serca życzę.


Miejsce zajęć:

Studio HELIOS 
Ul. Widok 1B, Bielsko–Biała

Czas zajęć: sobota – niedziela, godziny: 10.00 – 18.00
Inwestycja: 190 zł od osoby, uczący się i regreserzy 170 zł

Istnieje możliwość noclegu na sali (10 zł za noc).

 

Na warsztaty proszę wziąć luźny strój oraz przybory do pisania i obuwie na zmianę. 

Informacje i zapisy:
Jadwiga Koziołek, tel. 33 499-00-96, tel. kom. 502-714-484
Mirosław Koziołek, tel. kom. 502-714-441
E-mail: studio@helios.com.pl
Strona internetowa: www.studiohelios.com.pl

 

Uczestnictwo w pełnym cyklu co najmniej 12 zajęć (decyduje prowadzący) oraz zdanie egzaminu wewnętrznego jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do weryfikacji na regresera.

Dla tych, którzy są zainteresowani otrzymaniem dyplomu, a:

 

  • nie mogą być obecni na wszystkich kolejnych zajęciach
  • zapisali się później
  • chcą się jeszcze zapisać

 

istnieje możliwość uzupełnienia wcześniejszych zajęć w następnym cyklu, na zajęciach w innych miastach lub na wczasach z Regresingiem, które odbywają się 2 razy do roku - w zimie i w lecie.

Osoby nie zainteresowane dyplomem, a chcące polepszyć jakość swojego życia, zapraszam do uczestnictwa w dowolnych warsztatach.

 

Zapraszam!

Darek Loga